Sinds het schooljaar 2015/2016 zijn wij gaan samenwerken met basisschool de Kroevendonk en stichting peuterspeelzalen Roosendaal. Wij zijn daarmee het eerste Integraal kind centrum in Roosendaal en zorgen voor een sluitend aanbod van 7:00 - 19:00 uur. De komende periode zal het IKC steeds verder worden uitgebouwd.