Nieuw in 2017

 

Ook toeslag voor peuteropvang voor gezinnen met één inkomen

Vanaf 1 januari 2017 kun je bij ons terecht voor peuteropvang op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 - 11:30 en van 13:00 - 15:30 uur.
Geen recht op kinderopvangtoeslag en geen recht op indicatie? In november 2015 is de motie ‘Alle kinderen verdienen een kans’ aangenomen in de Roosendaalse gemeenteraad. In april 2016 heeft minister Asscher aangekondigd extra middelen te willen inzetten om peutergroepen voor meer kinderen toegankelijk te maken. Naar aanleiding daarvan heeft het College van Roosendaal besloten meteen nog meer geld in te willen zetten voor alle kinderen van 2 en 3 jaar in onze gemeente. Er wordt uitgegaan van een vergoeding voor maximaal 5 uur per week (bv. 2 dagdelen van 2,5 uur) gedurende 40 schoolweken. Je komt voor compensatie in aanmerking als er aantoonbaar geen sprake is van recht op kinderopvangtoeslag (door een inkomensverklaring te overleggen) en geen sprake is van recht op vve-indicatie. De compensatie van de gemeente betreft een bedrag tot een vastgesteld maximum (voor 2017 €8,85 per uur). Deze gemeentelijke bijdrage is vastgelegd in een gemeentelijke tabel, gebaseerd op een landelijke adviestabel.

Totaal Inkomen                                            Ouderbijdrage (per jaar)
1 kind     Kind 2   Totaal
< €18. 176                                                        €125       €125      €250
€18.177 - €27.946                                           €125       €125      €250
€27.947 - €38.455                                         €180       €125      €305
€38.455 - €52.304                                         €280      €125      €405
€52.305 - €75.184                                          €500      €125      €625
€75.184 - €104.184                                         €840      €250     €1090

Nieuw in 2016

Structureel 290 miljoen extra voor Kinderopvangtoeslag
U gaat een stuk minder betalen voor Kinderopvang. Vanaf 1 januari 2016 wordt er structureel 290 miljoen euro voor de Kinderopvang besteed. Het kabinet vindt het belangrijk dat ouders werk en privé gescheiden kunnen houden en een betaalbare Kinderopvang moet hierbij helpen.

Meer VVE-geld voor peuters in de stad

De 360 miljoen euro die aan VVE-gelden worden vooral besteed in de grotere gemeenten. Voor peuters met een taalachterstand in kleindere gemeenten is vaak geen VVE-plek beschikbaar. De staatssecretaris wil voorkomen dat er plekken bezet worden door kinderen zonder taalachterstand, waardoor er voor kinderen met taalachterstand geen plek is. Of het kind een VVE-programma kan volgen mag niet bepaald worden door de woonplaats. Kleindere gemeenten kunnen vanaf 2017 rekenen op een groter aandeel van de VVE-gelden en grotere gemeenten op een kleiner aandeel.

Gek doen met peuters is goed voor de ontwikkeling!

Gekke grapjes maken met kinderen zorgt ervoor dat ze creatiever gaan denken. Dit blijkt uit een recent onderzoek aan de Sheffield University. De onderzoekers haalden gekke grapjes uit bij peuters, zoals het op eigen hoofd leggen van eten of zogenaamd de handen wassen. Het bleek dat de peuters waarbij deze grapjes werden uitgehaald beter konden onderscheiden wanneer iets echt was, of wanneer er werd gedaan alsof.

Vaderschapsverlof straks voor 5 dagen betaald

Vaders krijgen vanaf 2017 vijf dagen betaald ouderschapsverlof. Dat zijn nu nog slechts twee dagen. De uitbreiding van het vaderschapsverlof kost 75 miljoen euro per jaar. Dit wordt gefinancierd vanuit meevallers op de begroting.
Gelukkig, want wij vinden dat de band tussen vader en kind ook belangrijk is!

Kinderopvangtoeslag verhoogd

Het kabinet wil het gebruik van Kinderopvang stimuleren en investeert daarom in structurele verhoging van de Kinderopvang. Per 1 januari 2016 wordt de Kinderopvangtoeslag dan ook met 5,8% verhoogd.