Oudercommissie

 

Om de kwaliteit en de dienstverlening van Kinderdagverblijf Dotjes te waarborgen kunt u als ouder ook een belangrijke bijdrage leveren door deel te nemen aan de Oudercommissie (OC). Bij Dotjes beschikt iedere locatie over een eigen Oudercommissie of Alternatieve Ouderraadpleging (AOR).
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. De Oudercommissie fungeert als klankbord voor de ouders en voor Kinderdagverblijf Dotjes.

Onderwerpen waarin de Oudercommissie adviseert zijn bv.:

Het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
Het uurtarief
Hygiëne, veiligheid en gezondheid
Openingstijden
Klachtenafwikkeling
Het organiseren van activiteiten

De Oudercommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Tijdens dit overleg adviseert de Oudercommissie gevraagd of ongevraagd de leidinggevende over bovenstaande punten. Ook fungeren zij als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Via de nieuwsbrief van Dotjes houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Oudercommissie.

Wilt u contact opnemen met de Oudercommissie? Dan kan dit via het e-mailadres info@dotjes.nl 

 

Ouders gezocht!!!

Voor alle locaties zijn wij op zoek naar nieuwe ouders voor in de Oudercommissie! Zowel voor de dagopvang als voor de beide BSO-locaties.

Deelnemen aan de Oudercommissie betekent dat u de belangen van uw kind(eren) en van vele andere kinderen mag vertegenwoordigen. Het kost niet zo heel veel tijd, u maakt deel uit van een betrokken team en uw inzet is meer dan welkom! Heeft u interesse om zelf deel te nemen aan de Oudercommissie op uw locatie? Stuur dan een email naar info@dotjes.nl.