Over ons

Kinderdagverblijf Dotjes  is een onderdeel van Kraamcentrum DAT en bestaat bijna 12 jaar. DAT bestaat inmiddels zo’n 20 jaar en is actief op allerlei vlakken binnen de gezondheidszorg. We hebben ongeveer 650 medewerkers in dienst verdeeld over een aantal takken zoals:

  1. Thuiszorg
  2. Kraamzorg
  3. Kinderdagopvang
  4. Cursussen
  5. Uitleen van artikelen

Wij als Kinderdagverblijf Dotjes werken met een deskundig en betrokken team van pedagogisch medewerksters. Bij ons staat iedere dag in het teken van gezellig samenzijn. Binnen dit kader zorgen wij voor structuur en regelmaat en kan ieder kind in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen.

 

Nieuw bij Dotjes

Nieuw bij Kinderdagverblijf Dotjes: Vanaf september bieden wij verlengde opvang vanaf 05:30 op de locatie Langdonk. Wij bieden opvang voor kinderen van 0 - 12 jaar.

Integraal Kind Centrum

Sinds het schooljaar 2015/2016 zijn wij gaan samenwerken met basisschool de Kroevendonk en stichting peuterspeelzalen Roosendaal. Wij zijn daarmee het eerste Integraal kind centrum in Roosendaal en zorgen voor een sluitend aanbod van 7:00 - 19:00 uur. De komende periode zal het IKC steeds verder worden uitgebouwd.