Uitstapjes

Uitstapjes

Kinderdagverblijf Dotjes wilt uw kind een leuke en uitdagende omgeving bieden. Dat doen wij niet
alleen op de groepen en op de speelplaats; ook met regelmatige uitstapjes ontwikkelen wij
de ervaringswereld van uw kind. Om deze uitstapjes op een goede manier te organiseren,
hebben wij een aantal heldere regels opgesteld.

Hoe gaat een uitstapje te werk bij Dotjes

U wordt van te voor telefonisch of via een brief op de hoogte gebracht van een uitstapje.

  • Als uw kind bij een bepaald uitstapje niet mee mag, zoeken wij naar alternatieve opvang op de groep, in een andere groep of door te ruilen met een andere dag.
  • De uitstapjes zijn vrijwel altijd in de wijk en vaak ondernemen wij de activiteiten met een deel van de groep.
  • De uitjes kunnen variëren van wandelen in de buurt (met de bolderkar), boodschappen doen of naar de speeltuin, afhankelijk van wat er in de buurt te doen is.
  • Sommige locaties organiseren één keer per jaar een groter groepsuitstapje dat ook wat verder weg kan zijn, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij. Voor deze uitstapjes wordt apart toestemming gevraagd.
  • Als ouders of pedagogisch medewerkers kinderen met de auto meenemen bij een uitstapje, moeten zij in het bezit zijn van een inzittendenverzekering en worden wettelijke vervoersregels in acht gehouden zoals het gebruik maken van kinderzitjes.
  • Als u geen toestemming geeft voor een (bepaald) groepsuitstapje bieden wij u altijd een alternatief.
  • Binnen de buitenschoolse opvang vormen zelfstandigheid en vrije tijdsbesteding een belangrijk onderwerp en ‘buiten de poort gaan’ sluit hier helemaal op aan, met zelfstandig van en naar school gaan, met vriendjes in de wijk spelen en een bezoekje aan de bibliotheek of sportclub brengen